California’s protection & advocacy system

For legal assistance call 800-776-5746. For all other purposes call 916-504-5800 in Northern CA

or 213-213-8000 in Southern CA. TTY 800-719-5798.

 

Ցանկանում ենք ստանալ ձեր արձագանքները:
Խնդրում ենք լրացնել այս հարցումը մեր հրատարակությունների մասին և հայտնել մեզ ձեր կարծիքը մեր կատարած աշխատանքների մասին:

 

Սոցիալական ապահովության նպաստներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար (pub #5014.10)

Հաշմանդամ երեխայի ծնողների եկամուտը հաշվի առնելու սոցիալական ապահովության կանոններ՝ երեխայի SSI-ի իրավունակությունը և այդ դեպքում գումարի չափը որոշելու համար (pub #5017.10)

Վերականգնողական ծառայությունների վարչություն (pub #5401.10)

Տնային աջակցության ծառայությունների պաշտպանիչ վերահսկողություն (pub #5493.10)

Հաշմանդամ աշակերտներին ծաղրելը և հաշմանդամության պատճառով հալածանքի ենթարկելը (pub #5512.10)

Հաշմանդամների նկատմամբ խտրականության կիրառում Կալիֆորնիայի Վերականգնողական դեպարտամենտի կողմից (pub #F076.10)

Ի՞նչ նշանակություն ունի SB 946-ն (որը անձնական առողջապահական ծրագրեր է պահանջում՝ աուտիզմ ունեցող որոշ մարդկանց ծառայություններ տրամադրելու համար) ինձ համար: (pub #F071.10)

Օժանդակ սարքերի և տեխնիկայի ստացում Medi-Cal-ի միջոցով (pub #5583.10)

Վերականգնողական ծառայությունների վարչության համապատասխանության պայմանների տեղեկատվական թերթիկ (pub #F066.10)

Հաշմանդամների աշխատանքի տեղավորում DOR-ի միջոցով. Համապատասխանության պայմանների և ծառայությունների ծավալի տեղեկատվական թերթիկ (pub #5581.10)

Հաշմանդամ անձանց խնամակալության սահմանափակումներ և այլընտրանքներ (pub #5578.10)

Ի՞նչ է Ընդլայնում տարեցների համար / MAGI Medi-Cal ծրագիրը (pub #5551.10)

Աշխատանքի ընդունման աջակցություն/Աշխատանքի ընդունման խթանիչ ծրագրեր գործատուների համար Լրացուցիչ սոցիալական նպաստի (SSI) ծրագրի շրջանակներում, բաժին XVI (pub #5523.10)

Հաշմանդամ քվեարկողներ (pub #5412.10)

Տարածքային կենտրոնի լսումների նյութերի փաթեթ (pub #5484.10)

Տարեցներին տրամադրվող ծառայությունների բազմանպատակային ծրագիրը կարող է լինել տարեցների խնամքի կենտրոն գնալու փոխարեն տանը մնալու հարցի պատասխանը (pub #5395.10)

Բժշկական օգնության ստացում ժամանակին (pub #5556.10)

Օժանդակ տեխնոլոգիայի ֆինանսավորում տարածքային կենտրոնի միջոցով (pub #5579.10)

Բժշկական տվյալների ստացում և փոփոխում (Pub #5112.10)

ՍՕ468/SB 468 (Էմերսոն/Բիլլ/Միշել/Չեսբրո) Կողմնորոշման նահանգային ծրագիր (Pub #F077.10)

Դուք կարող եք ILS ծառայություններ ստանալ, նույնիսկ եթե ապրում եք Ձեր ընտանիքի հետ: (Pub #5564.10)

3 տարեկան և ավելի մեծ տարիքի անհատների համար տարածքային կենտրոնից ձեր մայրենի լեզվով տեղեկություններ և ծառայություններ ստանալու ձեր իրավունքները (pub #F101.10)

Early Startծրագրի շրջանակներում Տարածքային կենտրոնից Ձեր մանկան և մսուրի տարիքի երեխայի (0-3 տարեկան)` ձեր մայրենի լեզվով տեղեկություններ և ծառայություններ ստանալու իրավունքները (pub #F100.10)

ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՅԴ ԱՌՈՒՄՈՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գլուխ 1 Տեղեկատվություն Հիմնարար իրավունքների մասին ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
(pub 5041.10)

Տարածքային կենտրոնի համապատասխանության լսումների նյութերի փաթեթ (pub #5573.10)

Աջակցող տեխնոլոգիայի ձեռքբերումը՝ Վերականգնողական ծառայությունների բաժնի կողմից (pub #5584.10)

ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ՝ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ (SB 589) (pub #5590.10)

Ծերանոցի բնակիչների դուրս գրման պլանավորման ընդլայնված իրավունքները՝ MDS 3.0 Հոդված Q-ի համաձայն (pub #5496.10)

Ծերանոցի բնակիչների դուրս գրման պլանավորման ընդլայնված իրավունքները՝ MDS 3.0 Հոդված Q-ի համաձայն (pub #5496.10)

Ընտրության խորհրդատվության և դուրսգրման պլանավորման Ձեր իրավունքներն ըստ Տվյալների Նվազագույն Հավաքածու (MDS, Minimum Data Set) 3.0-ի Q բաժնի (pub #5497.10)

Զբաղվածության օժանդակություն/Աշխատանք խթանող ծառայություններ՝ Title II –SSDI-ի ներքո (pub #5522.10)

Աշխատունակության Վերականգնողական Ծառայությունների գործի փակման տեղեկագիր (pub #F074.10)

Ձեր գործատուի կողմից աջակցող տեխնոլոգիայի ձեռքբերումը (pub #5580.10)

Աջակցվող զբաղվածություն. Երկարաձգված ծառայություններ և գործի ավարտի ամփոփաթերթ (pub #5582.10)

Փոքր հայցապահանջների դատարանի ուղեցույց. Ինչպե՞ս դատական գործ հարուցել, եթե մասնավոր առևտրային կազմակերպությունը կամ անշարժ գույքի սեփականատերը Ձեր հանդեպ խտրական վերաբերմունք է դրսևորում Ձեր հաշմանդամության պատճառով: (pub #5206.10)